دوره آموزشی کامل « خود آموز یادگیری ماشین »

پس از درخواست های مکرر شما عزیزان ، دوره جامع آموزشی « خود آموز یادگیری ماشین » برای آشنایی شما با مفاهیم مختلف حوزه یادگیری ماشین و شبکه های عصبی منتشر گردید.

شما در این دوره ابتدا با اصلی ترین مفاهیم پرکاربرد در یادگیری ماشین آشنا خواهید شد. همچنین با نرم افزار های پرکاربرد این حوزه، الگوریتم ها ، کاربرد ها و چشم انداز های یادگیری ماشین آشنا خواهید شد.

در بخش دوم ، با برخی از انواع یادگیری ماشین در کاربرد های مختلف آشنا می شوید.

بخش سوم، شما را با شبکه های عصبی مصنوعی ( ANN ) ، کاربرد ها و مدل های مختلف آن آشنا می کند.

بخش چهارم به بررسی موردی برخی از کاربرد های مهم یادگیری ماشین در صنعت می پردازد.

در بخش پنجم ، شما یادگیری عمیق ( Deep Learning ) را بررسی کرده و نحوه ی استفاده از آن در مسائل مختلف را فرا می گیرید.

در بخش ششم شما با ماشین بردار پشتیبان ( SVM ) آشنا شده و نحوه ی کد نویسی آن در پایتون را فرا می گیرید.

در بخش هفتم، انواع الگوریتم های مختلف برای بهینه سازی عملکرد یادگیری ماشین را یاد می گیرید.

بخش انتهایی شامل موارد اضافی در مورد مقایسه یادگیری ماشین ، یادگیری عمیق و هوش مصنوعی است و همچنین برخی کاربرد های یادگیری ماشین در دنیای واقعی را بررسی می کند.

تا انتهای این دوره را با ما همراه باشید تا یک دید همه جانبه در مورد یادگیری ماشین و نحوه کاربرد آن کسب کنید.

آشنایی با یادگیری ماشین

خودآموز یادگیری ماشین معرفیمعرفی یادگیری ماشین و مفاهیم اولیه آن
آشنایی با اصطلاحات یادگیری نظارت شده ، یادگیری بدون نظارت ، یادگیری تقویتی و کاربرد آن ها

مشاهده مطلب

مبانی یادگیری ماشینمبانی یادگیری ماشین و روش های پیاده سازی آن
بررسی مثال هایی از انواع روش های یادگیری نظارت شده ، یادگیری بدون نظارت و یادگیری تقویتی

مشاهده مطلب

خودآموز یادگیری ماشین نرم افزار ها۱۱ نرم افزار برای پیاده سازی یادگیری ماشین
بررسی مزیت های هر یک از نرم افزار ها، مثال هایی از کاربرد آن ها در دنیای واقعی و لینک های دسترسی

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین کاربرد هابررسی ۹ کاربرد متنوع یادگیری ماشین
نحوه استفاده از یادگیری ماشین در هر یک از کاربرد ها و آشنایی با روش های پیاده سازی آن ها

مشاهده مطلب

انواع الگوریتم های یادگیری ماشینآشنایی با انواع الگوریتم های یادگیری ماشین
تعریف الگوریتم های مختلف با روش های پیاده سازی و کاربرد های آن ها

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین کلاسه بندیآشنایی با ۸ الگوریتم کلاسه بندی
معرفی الگوریتم های کلاسه بندی مختلف با نحوه پیاده سازی و کاربرد آن ها

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین بهترین راه آموختن۷ مرحله آسان برای فراگرفتن یادگیری ماشین
مراحل لازم برای حرفه ای شدن در حوزه علوم داده و حرفه ای شدن در یادگیری ماشین 

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین آیندهبررسی آینده یادگیری ماشین
نگاهی به چشم انداز ها و کاربرد های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در آینده

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین دلیل محبوبیتنگاهی به دلایل پرطرفدار بودن یادگیری ماشین
بررسی مزایا ، دستاورد ها و بهینه سازی هایی که یادگیری ماشین می تواند ایجاد کند

مشاهده مطلب

انواع یادگیری ماشین

خود آموز یادگیری ماشین الگوریتم ها۱۱ الگوریتم برتر یادگیری ماشین
معرفی الگوریتم ها با محاسبات ریاضی ، تفاوت ها و روش پیاده سازی آن ها

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین موارد استفادهبرترین موارد استفاده از یادگیری ماشین
آشنایی با کاربرد های یادگیری ماشین با مثال های واقعی در حوزه های مختلف

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین مزایا و معایبمزایا و معایب استفاده از یادگیری ماشین
معرفی مزایا و معایب استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین برای تصمیم گیری بهتر

مشاهده مطلب

خودآموز یادگیری ماشین یادگیری انتقالیمعرفی مفاهیم یادگیری انتقالی برای یادگیری عمیق
بررسی روش یادگیری انتقالی در پیاده سازی الگوریتم های یادگیری عمیق و تاثیر آن

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین برترین کتابخانه های جاوامعرفی ۱۰ کتابخانه قدرتمند جاوا
مهم ترین کتابخانه های جاوا برای پیاده سازی یادگیری ماشین با بررسی کاربرد هرکدام

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین خوشه بندیآشنایی با الگوریتم های خوشه بندی
بررسی روش خوشه بندی برای پیاده سازی یادگیری بدون نظارت و دلایل استفاده از آن

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین GMMمعرفی مدل مخلوط گوسی
آشنایی با GMM و محاسبات ریاضی و نحوه برنامه نویسی آن

مشاهده مطلب

شبکه های عصبی مصنوعی

خود آموز یادگیری ماشین شبکه های عصبی کانولوشنیآشنایی با شبکه های عصبی کانولوشنی
تعریف شبکه های عمیق و نحوه پیاده سازی و استفاده از CNN ها

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین شبکه عصبی بازگشتیآشنایی کامل با شبکه های عصبی بازگشتی
معرفی شبکه های RNN ، مزایای استفاده و نحوه پیاده سازی آن ها

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین شبکه های عصبی مصنوعیمعرفی شبکه های عصبی مصنوعی
آشنایی با شبکه های عصبی ، معماری آن ها ، انواع شبکه ها و کاربرد آن ها

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین کاربرد شبکه عصبیبررسی کاربرد های شبکه های عصبی
معرفی ۴ کاربرد مهم شبکه های عصبی مصنوعی با نحوه استفاده  شبکه عصبی در هرکدام

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین قوانین یادگیری در شبکه عصبیقوانین یادگیری در شبکه های عصبی
آشنایی با منطق های ریاضی و قوانین یادگیری در پیاده سازی شبکه های عصبی مصنوعی

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین مدل های شبکه های عصبیشناخت مهم ترین مدل های شبکه های عصبی
آشنایی با مدل MLP ، RBF و Kohonen و مقایسه مدل ها با یکدیگر

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین الگوریتم های شبکه عصبیآشنایی مهم ترین الگوریتم های شبکه عصبی
شناخت الگوریتم گرادیان نزولی، الگوریتم تکاملی و الگوریتم ژنتیک و مقایسه آن ها

مشاهده مطلب

کاربرد های یادگیری ماشین

خود آموز یادگیری ماشین آموزشکاربرد یادگیری ماشین در سیستم آموزش
موارد استفاده یادگیری ماشین در حوزه آموزش از بهبود نحوه آموزش تا بررسی دقیق تکالیف

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین حوزه سلامت و درمانکاربرد یادگیری ماشین در حوزه سلامت
نحوه استفاده از یادگیری ماشین در بخش سلامت ، درمان ، پیش بینی بیماری ها و تولید دارو

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین امور مالیکاربرد یادگیری ماشین در امور مالی
استفاده از یادگیری ماشین برای تامین امنیت تراکنش ها ، کشف تخلفات و بهبود توافقات تجاری

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین کار آفرینانکاربرد یادگیری ماشین برای کارآفرینان
روش هایی که کارآفرینان می توانند با بهره گیری از یادگیری ماشین آینده ی کار خود را تضمین کنند

مشاهده مطلب

یادگیری عمیق

خود آموز یادگیری ماشین یادگیری عمیقآشنایی با یادگیری عمیق
تعریف یادگیری عمیق ، موارد استفاده آن و کاربرد های مختلف یادگیری عمیق در صنعت

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین اصطلاحات یادگیری عمیقاصطلاحات پر کاربرد یادگیری عمیق
بررسی اصطلاخات پرکاربرد در حوزه یادگیری عمیق و شبکه های عصبی

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین تحلیل صوت با یادگیری عمیقپردازش صوت با یادگیری عمیق
تحلیل فرکانسی امواج فایل های صوتی با روش های یادگیری عمیق

مشاهده مطلب

ماشین بردار پشتیبان ( SVM )

خود آموز یادگیری ماشین ماشین بردار پشتیبان SVMآشنایی با ماشین بردار پشتیبان ( SVM )
تعریف SVM ، روش اجرا و برنامه نویسی آن در پایتون

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین کاربرد های SVMکاربرد های SVM در دنیای واقعی
معرفی کاربرد های SVM از تشخیص چهره تا بیوانفورماتیک و تشخیص دستخط

مشاهده مطلب

خودآموز یادگیری ماشین توابع کرنل SVMتوابع کرنل SVM
معرفی توابع کرنل SVM ها به همراه محاسبات ریاضی و مثال های آن ها

مشاهده مطلب

الگوریتم های بهینه سازی

خود آموز یادگیری ماشین کاهش ابعادمعرفی کاهش ابعاد در یادگیری ماشین
بررسی هدف از اجرای کاهش ابعاد ، مولفه ها و روش ها ، مزایا و معایب

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین الگوریتم تقویت گرادیانآشنایی با الگوریتم تقویت گرادیان
بررسی الگوریتم تقویت گرادیان محاسبات و روش های پیاده سازی آن

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین معرفی XGBoostمعرفی الگوریتم XGBoost
آشنایی با XGBoost ، ویژگی ها ، دلیل استفاده و مزایای آن

مشاهده مطلب

خودآموز یادگیری ماشین استفاده از الگوریتم XGBoost

نحوه استفاده از الگوریتم XGBoost
پیاده سازی الگوریتم XGBoost و نحوه ی کد نویسی آن در پایتون

مشاهده مطلب

خود آموز یادگیری ماشین معرفی AdaBoost

معرفی الگوریتم AdaBoost
بررسی الگوریتم AdaBoost ، محاسبات و مدل سازی به همراه مثال های عددی

مشاهده مطلب

موارد تکمیلی

یادگیری عمیق در مقابل یادگیری ماشین

مقایسه یادگیری عمیق و یادگیری ماشین
بررسی تعاریف و مفاهیم یادگیری ماشین و یادگیری عمیق و تفاوت های آن ها در ویژگی ها

مشاهده مطلب

هوش مصنوعی یادگیری ماشین یادگیری عمیق و علوم داده

هوش مصنوعی ، یادگیری ماشین ، یادگیری عمیق و علم داده
تعریف این چهار مهفوم اساسی و بررسی تفاوت آن ها

مشاهده مطلب

چگونه گوگل از یادگیری ماشین استفاده می کند

نحوه استفاده گوگل از یادگیری ماشین
بررسی استفاده گوگل از الگوریتم های یادگیری ماشین در اپلیکیشن های مختلف خود

مشاهده مطلب

کاربرد های یادگیری ماشین در دنیای واقعی

مثال های واقعی استفاده از یادگیری ماشین
کاربرد های واقعی یادگیری ماشین در پیشبرد اهداف شرکت های بزرگ دنیا در حوزه های مختلف

مشاهده مطلب

در پایان اگر علاوه بر مقالات ذکر شده موضوع دیگری مد نظر دارید، در بخش نظرات عنوان کنید تا در آینده مقالات مورد علاقه شما را نیز به مجله شهاب اضافه کنیم.

همچنین ببینید

پلاک خوان هوشمند چیست

پلاک خوان هوشمند چیست و چگونه عمل می کند + معرفی بهترین پلاک خوان ایران

پلاک خوان هوشمند دستگاهی است که از فناوری پیشرفته هوش مصنوعی (AI) و بینایی ماشین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *