حسین سعیدی

می, 2019

 • 31 می

  هیستوگرام شیب های جهت دار (بخش دوم)

  هیستوگرام شیب های جهت دار بخش دوم

  در این پست قصد داریم در مورد توصیف گر هیستوگرام شیب های جهت دار ( HOG ) بحث کنیم. هر چند این توصیف کننده در Matlab، OpenCV‌ و برخی کتابخانه های دیگر پیاده سازی شده اما آشنایی با جزئیات پیاده سازی این توصیف گر کمک می کند تا بتوانیم به …

 • 30 می

  هیستوگرام شیب های جهت دار (بخش اول)

  هیستوگرام شیب های جهت دار بخش اول

  در این پست قصد داریم در مورد توصیف گر هیستوگرام شیب های جهت دار ( HOG ) بحث کنیم. هر چند این توصیف کننده در Matlab، OpenCV‌ و برخی کتابخانه های دیگر پیاده سازی شده اما آشنایی با جزئیات پیاده سازی این توصیف گر کمک می کند تا بتوانیم به …