تئوری هوش مصنوعی ذهن Mind AI

جهشی بزرگ برای بشریت: تئوری هوش مصنوعی ذهن ( Mind AI )

تئوری هوش مصنوعی ذهن ( Mind AI ) یک جهش بزرگ برای بشریت است.

علاوه بر همه مبالغ هنگفتی که مبتکران در این زمینه می توانند بدست بیاورند، ایجاد یک هوش مصنوعی جدید قدرتمند راهی عالی برای بهبود زندگی مردم است.

انواع مختلف هوش مصنوعی

کارشناسان هوش مصنوعی را به طرق مختلفی طبقه بندی کرده اند. برای درک تئوری هوش مصنوعی ذهن ، یکی از این دسته بندی ها را بررسی خواهیم کرد. این دسته بندی بر اساس آنچه فناوری قبلاً به دست آورده است در مقابل آنچه در پیس روی این فناوری است قرار دارد.

طبق این دسته بندی ۴ نوع هوش مصنوعی وجود دارد که به شرح زیر می باشد:

 • هوش مصنوعی واکنشی : رایانه های مجهز به هوش مصنوعی واکنشی نه با گذشته و نه با آینده انطباق پیدا می کنند. این رایانه های مجهز به هوش مصنوعی هستند که بر روی زمان حال کار میکنند، برای مثال بر روی ماموریت های اظطراری. نمونه آن فناوری Deep Blue ازشرکت IBM است که گری کاسپاروف، قهرمان شطرنج را شکست داده بود.
 • هوش مصنوعی با حافظه محدود : رایانه های مجهز به این نوع هوش مصنوعی می توانند وقایع مربوط به مدت کوتاهی در گذشته را به خاطر بسپارند و می توانند مطابق آن عمل کنند. اتومبیل های خودران از این دسته از هوش مصنوعی استفاده می کنند.
 • تئوری هوش مصنوعی ذهن : رایانه های مجهز به این نوع هوش مصنوعی قادر به درک احساسات خواهند بود و آن ها قادر خواهند بود بین احساسات مختلف افراد مختلف تفاوت قائل شوند. آن ها عملکرد خود را متناسب با احساسات افراد تنظیم می کنند. این نوع هوش مصنوعی در حال پیشرفت است.
 • هوش مصنوعی خودآگاه : نوع توسعه یافته تئوری هوش مصنوعی ذهن می باشد که رایانه های مجهز به این نوع هوش مصنوعی قادر به درک خود خواهند بود. اینگونه رایانه ها خواهند فهمید که چه کسی هستند، چه خصوصیاتی دارند، احساسات انسانی و غیره را درک خواهند کرد و مطابق این درک عمل خواهند کرد. در حال حاضر، این دسته از هوش مصنوعی در مراحل اولیه تحقیق است.
انواع مختلف هوش مصنوعی کارشناسان هوش مصنوعی را به طرق مختلفی طبقه بندی کرده اند. برای درک تئوری هوش مصنوعی ذهن، یکی از این دسته بندی ها را بررسی خواهیم کرد. این دسته بندی بر اساس آنچه فناوری قبلاً به دست آورده است در مقابل آنچه در پیس روی این فناوری است قرار دارد. طبق این دسته بندی 4 نوع هوش مصنوعی وجود دارد که به شرح زیر می باشد: هوش مصنوعی واکنشی: رایانه های مجهز به هوش مصنوعی واکنشی نه با گذشته و نه با آینده انطباق پیدا میکنند. این رایانه های مجهز به هوش مصنوعی بر روی زمان حال کار میکنند، برای مثال بر روی ماموریت های اظطراری. نمونه آن فناوری Deep Blue ازشرکت IBM است که گری کاسپاروف، قهرمان شطرنج را شکست داده بود. هوش مصنوعی با حافظه محدود: رایانه های مجهز به این نوع هوش مصنوعی می توانند وقایع مربوط به مدت کوتاهی در گذشته را به خاطر بسپارند و می توانند مطابق آن عمل کنند. اتومبیل های خودران از این دسته از هوش مصنوعی استفاده می کنند. تئوری هوش مصنوعی ذهن: رایانه های مجهز به این نوع هوش مصنوعی قادر به درک احساسات خواهند بود و آنها قادر خواهند بود بین احساسات مختلف افراد مختلف تفاوت قائل شوند. آنها عملکرد خود را متناسب با احساسات افراد تنظیم می کنند. این نوع هوش مصنوعی در حال پیشرفت است. هوش مصنوعی خودآگاه: نوع توسعه یافته تئوری هوش مصنوعی ذهن می باشد که رایانه های مجهز به این نوع هوش مصنوعی قادر به درک خود خواهند بود. اینگونه رایانه ها خواهند فهمید که چه کسی هستند، چه خصوصیاتی دارند، احساسات انسانی و غیره را درک خواهند کرد و مطابق این درک عمل خواهند کرد. در حال حاضر، این دسته از هوش مصنوعی در مراحل اولیه تحقیق است.

تئوری هوش مصنوعی ذهن چیست؟

قبل از اینکه به تئوری هوش مصنوعی ذهن بپردازیم ، ابتدا بفهمیم تئوری ذهن چیست. تئوری ذهن نوعی صلاحیت است که شامل هر دو مهارت اجتماعی و شناختی است. این توانایی ما را قادر می سازد تا در مورد حالات روحی و روانی خود و دیگران نیز فکر کنیم.

نظریه ذهن ما را قادر می سازد تا دریابیم آنچه دیگران فکر می کنند می تواند متفاوت از آنچه ما فکر می کنیم باشد. طبق چیزی که گفته شد ما نمی دانیم که آیا درک ما از افکار اشخاص دیگر درست است یا نه. به همین دلیل است که آن را ” نظریه ذهن ” می نامند.

مروری دقیق بر نظریه هوش مصنوعی ذهن

تئوری هوش مصنوعی ذهن را از طریق یکسری سوال توضیح خواهیم داد تا درک بهتری از آن داشته باشید.

۱- چه چیزی تئوری هوش مصنوعی ذهن را با هوش مصنوعی که می شناسیم متفاوت می کند؟

در حالی که نظریه هوش مصنوعی ذهن هنوز در دست تحقیق و توسعه است تاکنون می دانیم چه چیزی آن را از شاخه های دیگر هوش مصنوعی که میشناسیم متمایز می کند. رایانه ای مجهز به تئوری هوش مصنوعی، موجودیت هایی را که با آن ها تعامل دارد بهتر درک می کند. برای انجام این کار ، نیاز به تشخیص نیازها، احساسات، اعتقادات و تفکرات فرد فوق الذکر است. این کار آسان نیست زیرا رایانه ها باید درک کنند که بشر دارای ذهن است که ممکن است توسط چندین عامل مشروط شده باشد.

این چیزیست که تئوری هوش مصنوعی ذهن را از سایر الگوریتم های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین (ML) متفاوت می کند.

۲- آیا تئوری هوش مصنوعی ذهن می تواند از هرگونه تخصص هوش مصنوعی موجود استفاده کند؟

نظریه هوش مصنوعی ذهن مطمئناً از مهارت های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین که قبلاً توسعه یافته اند استفاده خواهد کرد.

به عنوان مثال ، یادگیری ماشین شامل آموزش رایانه با استفاده از الگوریتم های یادگیری تحت نظارت، بدون نظارت و نیمه نظارتی یا تقویت شده است ، تئوری هوش مصنوعی همچنین شامل آموزش رایانه است. به عنوان مثال می تواند شامل ایجاد یک شبکه عصبی باشد با این حال چنین شبکه عصبی برای تئوری هوش مصنوعی ذهن یک تفاوت اساسی دارد.

این فناوری از فرا-یادگیری برای ساختن مدل هایی در مورد عواملی که با آن ها روبرو می شود استفاده خواهد کرد. این شبکه عصبی رفتارهای این موجودیت را مشاهده خواهد کرد، بنابراین ، مدل قبلی این الگوهای رفتاری را بدست خواهد آورد.

۳- چه عواملی باعث شد تحقیق و توسعه منجر به تئوری هوش مصنوعی ذهن شود؟

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین خدمات زیادی در اختیار ما قرار داده اند به عنوان مثال، ربات های چت، قابلیت تشخیص تصویر، قابلیت پردازش زبان طبیعی و غیره. برای مثال موردی با قابلیت تشخیص تصویر را در نظر بگیرید. آژانس های انتظامی و امنیتی می توانند با کمک نرم افزار تشخیص چهره، یک کشور را در امان نگه دارند. چنین نرم افزار تشخیصی از قابلیت تشخیص تصویر هوش مصنوعی استفاده می کند.

اگرچه این موارد چشمگیر است ، اما جامعه برای ایجاد جهش کوانتومی در بهره وری خود به موارد بیشتری نیاز دارد. هر سازمانی کارگرانی دارد و کارگران اعتقادات، احساسات، رویاها و دلهره های خود را به محل کار می آورند. به عبارت دیگر ، آن ها ذهن خود را به محل کار می آورند!

ذهن یک کارگر به طور قابل توجهی بر اثربخشی وی در کار تأثیر می گذارد و یک سازمان برای ارائه عملکرد برتر باید احساسات کارمند خود را به طور مثبت مهار کند. هوش مصنوعی نیاز به ایجاد چنین “همکارانی” برای سازمان ها دارد ، و این کار فراتر از توانایی ربات های چت است!

۴- تئوری هوش مصنوعی ذهن چه ویژگی هایی خواهد داشت؟

از آنجا که نظریه ذهن هوش مصنوعی هنوز تحت تحقیق و توسعه است ، ویژگی های آن احتمالاً تکامل می یابد. با این حال ، بر اساس اطلاعات موجود در زمان حاضر، می توانیم پیش بینی کنیم که مشخصات زیر را داشته باشد:

 • رایانه های مجهز به تئوری هوش مصنوعی اهداف نهاد های اطراف خود را از نشانه های قابل مشاهده استنباط می کنند.
 • سیستمی با استفاده از تئوری هوش مصنوعی ذهن به سوالات ساده “چه می شود اگر” در ارتباط با اقدامات بالقوه ای که ممکن است اشخاص اطراف آن ها انجام دهد ، پاسخ خواهد داد.
 • تئوری سیستم های مجهز به هوش مصنوعی ذهن قادر به شبیه سازی عواقب عملکرد خود خواهند بود.
 • یک ربات یا سیستم مجهز به تئوری هوش مصنوعی ذهن ارتباط بیشتری با انسان ها خواهد داشت. به عنوان مثال، چنین ربات ها / سیستم هایی قادر به توضیح اقدامات خود خواهند بود ، و این متفاوت از نسل فعلی هوش مصنوعی خواهد بود.
 • یک ربات / سیستم مجهز به تئوری هوش مصنوعی ذهن باید بتواند هدف یک ربات / سیستم مشابه دیگر را درک کند.
هوش مصنوعی ذهن درک شناختی

۵- چگونه تئوری هوش مصنوعی را پیاده سازی کنیم؟

با ادامه تحقیق و توسعه در مورد نظریه هوش مصنوعی ذهن ، نمونه هایی از اجرای آن در حال ظهور است. بیایید یکی از این نمونه ها را مرور کنیم.

این پروژه در این مثال توسط نیل رابینوویتس ، دانشمند تحقیقاتی در کمپانی DeepMind در لندن و تیمش طراحی شده است. این تیم یک سیستم مجهز به هوش مصنوعی نظریه هوش مصنوعی ذهن را به نام “ToMnet” که همان ” تئوری هوش مصنوعی ذهن ” است ایجاد کرده اند.

ToMnet سایر سیستم های هوش مصنوعی را مشاهده می کند و از نحوه کار آن ها می آموزد و از ۳ شبکه عصبی مصنوعی (ANN) تشکیل شده است. شبکه عصبی مصنوعی نوعی سیستم یادگیری ماشین است و از مغز انسان و نحوه یادگیری آن الگو گرفته است. شبکه های عصبی از الگوریتم هایی استفاده می کنند که با استفاده از داده های جدید کامپیوترها را قادر به یادگیری می کنند.

هر یک از سه شبکه عصبی در ToMnet دارای برنامه های رایانه ای به عنوان مثال الگوریتم ها هستند که علاوه بر این ، آن ها ارتباطاتی دارند که از تجربه های بدست آمده یاد می گیرند. یکی از این شبکه های عصبی بر اساس آنچه قبلاً انجام داده اند ، گرایش های هوش مصنوعی مورد مشاهده را می آموزد.

شبکه دوم عصبی درک “باور های” هوش مصنوعی گفته شده را ایجاد می کند. با اخذ ورودی از خروجی های شبکه مصنوعی و دوم و سوم حرکت های بعدی هوش مصنوعی را تحت نظارت خود پیش بینی می کند.

۶- نظریه ای هوش مصنوعی ذهن چه دستاوردی میتواند داشته باشد؟

حال بیایید ببینیم تئوری هوش مصنوعی چه ارزشی می تواند به ارمغان بیاورد. این فناوری می تواند به روش های مختلفی کمک کند، به عنوان مثال:

 • آلن وینستون، استاد اخلاق رباتیک در دانشگاه غرب انگلیس بر این باور است که تئوری هوش مصنوعی ذهن را قادر می سازد تا هوش مصنوعی را بفهمد که مردم و سایر ربات ها به چه چیزی نیاز دارند. این فناوری می تواند ارزش هایی را به ارمغان بیاورد که نسل فعلی سیستم های مجهز به هوش مصنوعی نمی توانند ارائه دهند.
 • فراتر از اتوماسیون هوشمندانه کارهای ساده تا پیچیده، تئوری هوش مصنوعی ربات ها / سیستم ها را قادر می سازد تا تعامل اجتماعی داشته باشند. این می تواند موارد استفاده کاملاً جدید را پایه ریزی کند.

از آنچه در بالا گفته شد، نتیجه گرفته می شود که اگر ربات ها / سیستم ها قرار باشد به طرز چشمگیری نیروی کار انسانی را در جامعه افزایش دهند، باید به تئوری هوش مصنوعی مجهز شوند. تنها در این صورت است که آن ها می توانند در یک محیط اجتماعی به طور موثر تعامل داشته باشند.

۷- تئوری هوش مصنوعی ذهن در زمینه ی تحقیق و توسعه با چه چالش هایی روبرو است؟

تحقیق و توسعه در مورد نظریه ی هوش مصنوعی ذهن با چالش های مختلفی روبرو است که موارد آن به شرح زیر است:

 • تئوری هوش مصنوعی ذهن دارای سیستم هوش مصنوعی برای قضاوت درباره احساسات یک انسان یا یک ربات چند نشانه کلامی و غیرکلامی را باید در نظر بگیرد؟ انواع مختلف این نشانه ها کدامند؟ محققانی که روی نظریه هوش مصنوعی کار می کنند هنوز در تلاشند این سوالات را پاسخ دهند.
 • نظریه هوش مصنوعی ذهن هنوز یک علم کاملاً پیشرفته نیست. دانشمندان هنوز در تلاشند تا بفهمند انسان چگونه احساسات و باورهای دیگران را درک می کند و چرا گاهی اوقات آن ها را به اشتباه درک می کند. در حالی که تحقیقات و تحولات در مورد تئوری هوش مصنوعی ذهن ادامه دارد، این شکاف در تدوین نظریه ذهن بر آن ها تأثیر می گذارد.
 • نظریه هوش مصنوعی ذهن شامل ساختن مدل های ذهن دیگر انسان ها است. چگونه سیستم های مجهز به هوش مصنوعی از تئوری ذهن می توانند از فرا-یادگیری برای ساخت چنین مدل های ذهن از انسان و ربات استفاده کنند؟ این جنبه هنوز تحت تحقیق و توسعه است

۸- آینده تئوری هوش مصنوعی ذهن چگونه است؟

با توجه به اینکه تحقیق و توسعه در مورد تئوری هوش مصنوعی ذهن هنوز ادامه دارد ، پیش بینی چگونگی عملکرد این شاخه هوش مصنوعی دشوار است. با این حال ، اگر تئوری ذهن هوش مصنوعی بالغ شود نتایج زیر بدست خواهد آمد:

 • ماشین آلاتی که فکر می کنند .
 • ماشین آلاتی که احساسات را تجربه می کنند .
 • ماشین های آگاه .

چنین نوآوری هایی می توانند تأثیر زیادی فراتر از ارزشی که هوش مصنوعی در حال حاضر ارائه می دهد داشته باشند. به عنوان مثال، ربات ها می توانند همکاران پاسخگو و درک کننده ای در محیط کار باشند.

هوش مصنوعی دارای احساس

آیا می خواهید از هوش مصنوعی برای بهبود عملکرد سازمان خود استفاده کنید؟

در حالی که تئوری هوش مصنوعی ذهن تحت تحقیق و توسعه است، شما می توانید از هوش مصنوعی موجود در بازار برای بهبود عملکرد سازمان خود استفاده کنید. این فناوری از پتانسیل بالایی برخوردار است ، با این وجود مهارت هایی مانند یاد گیری ماشین و هوض مصنوعی و غیره بسیار پیشرفته هستند.

سوالات پر تکرار :

آیا هوش مصنوعی واقعا ذهنی هشیار دارد؟

به معنایی که ما انسان ها ذهن را تعریف می کنیم، نه . با این حال، امروزه هوش مصنوعی قادر است به روشی یاد بگیرد که تا همین اواخر، برای برنامه های رایانه ای امکان پذیر نبوده است. بحث در مورد این که آیا هوش مصنوعی واقعا هوشیار است یا نه هر روز سخت تر و پیچیده تر می شود.

مثال تئوری ذهن چیست؟

تئوری ذهن نوعی درک متقابل شناختی است که شامل توانایی تفکر درباره حالات ذهنی انتظاعی خود و دیگران می شود. درک احساس ، نمونه ی مرسومی از این تعریف می باشد.

هوشمند ترین هوش مصنوعی جهان چیست؟

پاسخ به این سوال پیچیده و نسبی است. با این حال پیشرفته ترین برنامه های هوش مصنوعی جهان در حال حاضر، چت بات هایی هستند که ظرافت فوق العاده ای در پاسخ ها و درک مخاطبین نشان داده اند و در برخی موارد زبان مخصوص خود را اختراع کرده اند.

بیشتر بخوانید : 

منبع DevTeam.Space

درباره‌ی علی قلی زاده

همچنین ببینید

استفاده از یادگیری ماشین در تحلیل کلان داده ها

در تجزیه و تحلیل کلان داده ها چگونه از یادگیری ماشین استفاده می شود؟

دیگر بر کسی پوشیده نیست که کلان داده ها دلیل موفقیت بسیاری از شرکت های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.