رضا حاجی محمدی

دسامبر, 2021

اکتبر, 2021

سپتامبر, 2021

 • 21 سپتامبر

  تشخیص بیماری گیاهان با داده های اندک

  تشخیص بیماری گیاهان با داده های اندک

  الگوریتم های طبقه بندی خودکار بیماری های گیاهی در کشاورزی بسیار مهم هستند، به عنوان مثال برای جلوگیری یا کاهش آفت ها. شناسایی سریع بیماری های گیاهی به دلیل کمبود زیرساخت های لازم در بخش های زیادی از جهان دشوار است. با استفاده از فناوری های روز ، تصاویر از …

 • 1 سپتامبر

  آموزش شبکه عمیق با داده های اندک از روش KGGR

  آموزش شبکه عمیق با داده های اندک از روش KGGR

  در بحث شناسایی اشیا در یک تصویر ، شناسایی چندین شی در یک تصویر به طور هم زمان هم چنان دارای چالش عملیاتی  است. با جستجوی مناطق دارای مفوم مشترک و بهره برداری از وابستگی اشیا مختلف با یکدیگر ، پیشرفت ها چشمگیری در این زمینه حاصل شده است. اگرچه، …

آگوست, 2021

 • 22 آگوست

  آموزش شبکه های عصبی عمیق با داده های اندک

  آموزش شبکه عصبی عمیق با داده های اندک

  استخراج ویژگی در بینایی رایانه مهم است. با نگاشت دادن تصاویر به فضاهای برداری از لحاظ معنایی، ویژگی های خاص و اطلاعات کلیدی را استخراج می شود که می تواند برای طیف وسیعی از کارهای پیش بینی استفاده شود. با این حال، یادگیری ویژگی های استخراج شده معمولاً به مقدار …