رفع خطای عدم ارتباط با دیتابیس آی پلاک

رفع خطای عدم ارتباط با دیتابیس در آی پلاک

بعد از نصب کامل و صحیح نرم افزار آی پلاک و SQL Server  نرم افزار آی پلاک را اجرا میکنیم اگر با خطایی که در شکل-۱ با کادر قرمز رنگ و ستاره مشخص شده مواجه شدید باید چند مرحله ساده زیر را به ترتیب انجام دهید :

 

2

( شکل-۱ )

 

ابتدا روی گزینه OK کلیک میکنیم تا شکل-۲ را ببنیم :

 

3

( شکل-۲ )

 

همانطور که در کادر قرمز رنگ مشخص شده ، در شکل-۲ چهار عدد باکس وجود دارد که میبایست آنها را با مقادیر و آدرس های درست تکمیل کرد :

  • اگر از صحت این اطلاعات اطمینان دارید ، باکس ها را با مقادیر درست پر کنید و روی گزینه ذخیره کلیک کنید تا پیام ظاهر شده در شکل-۳ را ببینید :

 

4

( شکل-۳ )

 

زمانی که پیام بالا ظاهر شد روی گزینه OK کلیک کنید ، و پنجره های باز شده و نرم افزار آی پلاک را ببنیدید و دوباره آی پلاک را اجرا کنید ، اگر باز هم با خطایی مشابه با شکل-۱ مواجه شدید ، میتوانید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید :

  • زمانی که SQL Server را نصب کردید در محل نصب آن و یا در قسمت جستجو ویندوز خود به دنبال SQL Server 2014 Management Studio باشید که آیکونی شبیه به شکل-۴ دارد ، این نرم افزار را اجرا کنید تا محیط آن باز شود و پنجره ای شبیه به شکل-۵ باز میشود :

 

5

( شکل-۴ )

 

Untitled

( شکل-۵ )

 

۱- در قسمت Server Type باید نوع سرور را انتخاب کنید که در اینجا ما گزینه Database Engine را انتخاب میکنیم

 

۲- در قسمت Server Name ، نام سروری که هنگام نصب نرم افزار SQL Server برای سرور انتخاب کردیم را در این قسمت هم انتخاب میکنیم

 

۳- در قسمت Authentication میتوانید هر دو مورد را انتخاب کنید البته زمانی این دو گزینه ظاهر میشوند که شما در هنگام نصب SQL Server ، هر دو گزینه ویندور و SQL را انتخاب کرده باشید ( ما در اینجا گزینه SQL Server Athentication  را انتخاب میکنیم )

 

۴- اگر در قسمت قبل ( یعنی Authentication ) گزینه SQL Server را انتخاب کرده باشید دو قسمت Login و Password پر رنگ خواهند شد و از شما رمز عبوری را که در هنگام نصب SQL Server انتخاب کردید را میخواهد و در قسمت Login  هم برای بار اول بهتر است از sa که به صورت پیشفرض نرم افزار SQL Server آن را برای خود در نظر گرفته استفاده کنیم

و در نهایت روی گزینه   Connectکلیک میکنیم تا به دیتا بیس سرور دسترسی پیدا کنیم و پنجره ای شبیه به پنجره ی مشخص شده در شکل-۶ در سمت چپ نرم افزار ایجاد خواهد شد :

 

6

( شکل-۶ )

 

در این پنجره قسمت های مختلف سرور وجود دارد که میتوانید به راحتی به آنها دسترسی پیدا کنید آنها تغییر بدهید و . . .

در قدم بعدی میبایست فایل های دیتا بیسی را که نرم افزار آی پلاک در هنگام نصب خود ایجاد کرده را در قسمت دیتابیس های سرور ساخته شده کپی کنیم که باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید :

 

۱-در مرحله اول باید به آدرس زیر بروید

 

(C:\Users\(User-Name

 

به جای (User-Name) نام کاربری سیستم شما وجود دارد ، زمانی که  به این پوشه رسیدید باید پوشه AppData را انتخاب کنید اما چون این فایل جزو فایل های مخفی سیستم میباشد و باید ابتدا فایل های مخفی را در حالت نمایش قرار دهیم این کار را میتوانید با انجام چند مرحله زیر انجام دهید : ( شکل-۷ و شکل-۸ )

 

7 1

( شکل-۷ )

 

8 1

( شکل-۸ )

 

-در مرحله دوم زمانی که پوشه AppData برای شما ظاهر شد وارد آن شوید ، و مسیر زیر را دنبال کنید :

C:\Users\ (User-Name) \ AppData \Roaming

 

توجه : به جای (User-Name) نام کاربری سیستم شما وجود دارد !

 

زمانی که به این آدرس رسیدید باید دو پوشه به نام های TCdb و TCdb_log وجود داشته باشد ( شکل-۹ ) ، این دو فایل را کپی کنید و ادامه مراحل بعد را انجام دهید :

 

9

( شکل-۹ )

 

۳-در مرحله سوم شما باید دو فایلی را که کپی کرده اید در مسیر مشخص شده جایگذاری کنید ، ابتدا باید به مسیر نصب Microsoft SQL Server  بروید که بستگی به محل نصب در سیستم خودتان دارد به طور مثال :

 

C:\Program Files\Microsoft SQL Server

 

بعد از اینکه به محل نصب این نرم افزار رفتید میبایست به مسیر زیر بروید و فایل های کپی شده را در این مسیر جایگذاری کنید : ( شکل-۱۰ )

 

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.AMIRSERVER\MSSQL\DATA

 

 

اسمی که با رنگ قرمز مشخص شده همان اسمی است که شما هنگام نصب SQL Server انتخاب کرده اید و بستگی به نصب شما اسم این پوشه تغییر خواهد کرد .

 

10

( شکل-۱۰ )

 

۴-در مرحله چهارم باید نرم افزار SQL Server 2014 Management Studio را مجددا اجرا کنید و طبق مراحل گفته شده قبلی ( شکل-۵ ) به دیتا بیس متصل شوید تا به شکل_۶ برسید و از گزینه های کادر مشخص شده در این شکل روی گزینه Databases کلیک راست کرده و از لبه باز شده گزینه Attach را انتخاب کنید ( شکل-۱۱ ) تا پنجره ای شبیه به شکل-۱۲ ظاهر شود :

 

11

( شکل-۱۱ )

 

12

( شکل-۱۲ )

 

با توجه کادر های نارنجی رنگ و شماره گذاری ها در شکل-۱۲ مراحل را به ترتیب انجام دهید ، توجه داشته باشید نام مشخص شده در کارد شماره ۲ نام همان فایلی است که در مرحله قبل جایگذاری کردیم ( یعنی TCdb در  شکل-۱۰ ) ، با انجام مراحل شکل-۱۲ ، دیتا بیس مورد نظر به سرور ما اضافه شده و به مرحله بعد میرویم .

۵- در این مرحله میبایست مراحل را طبق شکل های زیر پیش ببرید تا یکسری تنظیمات باقیمانده و ساده را انجام دهید :

 

13

( شکل-۱۳ )

 

گزینه Databases را انتخاب کنید تا زیر مجموعه آن باز شود ، در مجموعه های باز شده ، روی قسمتی که با شماره ۲ و کادر قرمز رنگ مشخص شده کلیک راست کنید و از لبه باز شده گزینه Properties را انتخاب کنید تا پنجره ای شبیه به شکل-۱۴ باز شود :

 

14

( شکل-۱۴ )

با توجه به شکل بالا :

در کادر قرمز رنگ ابتدا بخش File که با کادر نارنجی و شماره ۱ مشخص شده را انتخاب کنید و در قسمت Owner بخشی را که با شماره ۲ مشخص شده را انتخاب کنید ، در این قسمت میتوانید مالک دیتا بیس را انتخاب کنید که میتواند یک یا چند مالک داشته باشد و یک پنجره جدید با نام Select Database Owner باز میشود ، در کادر شماره ۳ نام مالک را باید بنویسید که میتوان از همان نام sa که پیشفرض نرم افزار SQL Server میباشد استفاده کرد ( ترجیها از همین نام استفاده کنید ) ، با انتخاب گزینه ۴ میتوانید مالک را از بین چند گزینه موجود انتخاب کنید ، و بعد از اتمام مراحل گفته شده روی گزینه OK که با عدد ۵ مشخص شده کلیک کنید تا پنجره Select Database Owner بسته شود .

 

اما هنوز یک قسمت دیگر از تنظیمات باقیمانده است ، این بخش اختیاری است اما توصیه میشود که انجام بدهید :

توجه : تنها این قسمت اختیاری میباشد اما مرحله های بعد باید انجام شود !

 

15

( شکل-۱۵ )

 

در همان پنجره ای که با  کادر قرمز رنگ مشخص شده بود در قسمت قبل ، این بار گزینه Option  که با شماره ۱ مشخص شده را انتخاب کرده و در قسمت Recovery Model که با عدد ۲ مشخص شده ، گزینه Full را انتخاب کنید و در نهایت با انتخاب گزینه OK تنظیمات انجام شده خود را ثبت کنید .

۶- تا این قسمت تقریا کار تمام شده و تنها یک قسمت نامگذاری مجدد باقیمانده است که در مرحله بعد توضیح داده خواهد شد:

 

16

( شکل-۱۶ )

 

در همان نرم افزار SQL Server 2014 Management Studio در قسمت سمت چپ روی گزینه مشخص شده با عدد ۱ و کادر نارنجی رنگ کلیک راست کرده و گزینه Rename را انتخاب کنید و نام آنرا به هر نام دلخواهی که میخواهید تغییر دهید ، اما این نام را به خاطر داشته باشید ، که در اینجا ما این نام را به TCDB تغییر داده ایم ، در این مرحله تمام تنظیمات به اتمام رسید و حال باید مجدد نرم افزار آی پلاک را اجرا کنیم و اگر با پیامی مشابه شکل-۱ مواجه اشکالی ندارد روی گزینه OK کلیک کنید تا پنجره ای مانند شکل-۲ باز شود و از توضیحات زیر پیروی کنید ، برمیگردیم به شکل-۲ :

3

( شکل-۲ )

 

آدرس سرور :  همان آدرسی هست که هنگام نصب SQL Server مشخص کرده اید

پایگاه داده : همان نامی است که در مرحله آخر تغییر دادید

نام کاربری : این نام باید نام یکی از مالکین دیتابیس مشخص شده در مراحل قبل باشد که ما مالک را sa معرفی کردیم پس در این قسمت sa را مینویسیم

رمز عبور : همان رمز عبوری است که در مراحل نصب SQL Server از شما گرفته شد .

بعد از انجام این مراحل و انتخاب گزینه ذخیره را انتخاب کرده و مجددا نرم افزار آی پلاک را بسته و اجرا کنید .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا