نرم افزار Tag

نویسه خوان پرشیانگار کتابخانه OCR تبدیل تصویر به متن Optical character recognition Word Pdf لپتاپ

نویسه خوان پرشیانگار

پرشیانگار، یک سامانه‌ی OCR قدرتمند است که شما را از در بسیاری از موارد از تایپ مجدد مستندات چاپی بی‌نیاز می‌کند. با استفاده از پرشیانگار می‌توانید در کمتر از چند...

بیستر بخوانید