تفاوت نرم افزار و کتابخانه پلاک خوان

تفاوت نرم افزار و کتابخانه پلاک خوان

به نظر شما فرق نرم افزار پلاک خوان و کتابخانه پلاک خوان چیه؟؟ چرا شهاب دو محصول مختلف به اسم پلاک خوان داره؟ توی این ویدیو به شما تفاوت نرم افزار و کتابخانه پلاک خوان رو توضیح میدیم و با هم میبینیم که کتابخانه اصلا چی هست. بعد بررسی می کنیم که با توجه به …

تفاوت نرم افزار و کتابخانه پلاک خوان مشاهده