خواندن تصویر در OpenCV از مسیر یونیکد

خواندن تصویر در OpenCV از مسیر یونیکد

How to use cv::imread for non-ASCII file names? چگونه از imread برای نام فایلهای غیراسکی استفاده کنیم؟ یکی از مشکلات نسخه های فعلی OpenCV این است که امکان خواندن از مسیر یونیکد وجود ندارد و اگر مثلا در مسیر فایل …

خواندن تصویر در OpenCV از مسیر یونیکد مشاهده