شناسایی نوع خودرو – فراخوان ارسال تصویر و ویدیو

شناسایی نوع و مدل خودرو از حوزه های پرکاربرد و تقریبا جدید پردازش تصویر است. بسیاری از سازمانهایی که از نرم افزارهای کنترل تردد و سامانه های پلاک خوان استفاده می کنند، تمایل دارند، نوع خودرو نیز به صورت خودکار شناسایی شود. این موضوع، خواسته خیلی از مشتریان کتابخانه تشخیص پلاک ساتپا و نرم افزار …

شناسایی نوع خودرو – فراخوان ارسال تصویر و ویدیو مشاهده