تشخیص چهره Tag

لوگو کتابخانه تشخیص چهره شرکت شهاب

کتابخانه تشخیص چهره روبینا

کتابخانه نرم افزاری تشخیص چهره روبینا کتابخانه نرم افزاری روبینا سامانه تشخیص چهره روبینا جهت شناسایی و کنترل تردد افراد، در سازمان ها، ادارات، بانک ها و ارگان هایی که به نوعی با...

بیستر بخوانید

سامانه شناسایی چهره

تعریف آشکارسازی و بازشناسی چهره آشکارسازی و تشخیص هویت چهره، از موضوعاتی است که پیشینه تحقیقاتی آن به حدود چهل سال می‌رسد و همچنان هم در فاز تحقیقات و هم در...

بیستر بخوانید