نظرسنجی مشتریان

نام(ضروری)
کدام یک از محصولات شهاب را تهیه و استفاده کرده اید؟
میزان رضایت شما از محصول چقدر است؟
میزان رضایت شما از خدمات پشتیبانی همکاران ما در شهاب چقدر است؟
قیمت محصولات شهاب را چگونه ارزیابی می کنید؟
آیا در کنار محصولات پردازشی شهاب، نیازمند سامانه VMS نیز هستید؟
VMS سامانه ای است که می تواند ویدیو دوربین ها را ضبط کرده و برای بازبینی از آن استفاده شود. مانند دستگاه NVR ولی به صورت نرم افزاری.
کدام شیوه قیمت گذاری را برای محصولات شهاب مناسب تر می دانید؟
بدیهی است که در شیوه قیمت گذاری به صورت اشتراکی، قیمت محصولات نسبت به حالت نامحدود کاهش بسیاری خواهند داشت.
آیا شما یا مشتریانتان در محل اجرا پروژه دسترسی به اینترنت دارید؟
در صورتی که چندین محصول برای محل های مختلف تهیه کرده اید، گزینه ای که جامعیت بیشتری دارد را انتخاب کنید.
در صورت ارائه محصول ابری، آیا تمایل به خرید و استفاده از آن دارید؟
کدام یک از محصولات زیر برای کار شما مناسب تر است؟

اسکرول به بالا