محصولات

دوربین آشکار ساز آتش Fire Detector محیط نرم افزار Camera آتش نشان Firefighter

کتابخانه تشخیص آتش

کتابخانه تشخیص آتش آشکار ساز آتش تشخیص آتش به صورت نرم افزاری و با کمک دوربین های نظارتی از جمله کاربردهای پردازش تصویر است که می تواند جلوی خسارات گسترده مالی و جانی...

بیستر بخوانید

کتابخانه تشخیص پلاک

ستــپا سامانه تشخیص پلاک ایرانی است که به زبان ++C نوشته شده است. در این سامانه از تکنیکهای پردازش تصویر و شناسایی الگو و پردازش موازی کمک گرفته شدهه و...

بیستر بخوانید